جزوه موز و پلنتین

شناسه محصول: 3bcd77edbdea دسته:

توضیحات

جزوه موز و پلنتین

جزوه موز و پلنتین

جزوه موز و پلنتین

یکی از بخش ها و منابع مورد امتحان در آزمون کارشناسی ارشد میوه های گرمسیری میباشد که در این بخش، مبحث میوه های موز و پلنتین همه ساله دارای یک یا دو سوال میباشد که فرصتی مناسبی برای دریافت نمره میباشد. خلاصه این درس در این جزوه آمده است که به نکات خیلی مهم اشاره دارد….

جزئیات بیشتر / دانلود

جزوه موز و پلنتین

جزوه موز و پلنتین

یکی از بخش ها و منابع مورد امتحان در آزمون کارشناسی ارشد میوه های گرمسیری میباشد که در این بخش، مبحث میوه های موز و پلنتین همه ساله دارای یک یا دو سوال میباشد که فرصتی مناسبی برای دریافت نمره میباشد. خلاصه این درس در این جزوه آمده است که به نکات خیلی مهم اشاره دارد….

جزئیات بیشتر / دانلود

جزوه موز و پلنتین

جزوه موز و پلنتین

یکی از بخش ها و منابع مورد امتحان در آزمون کارشناسی ارشد میوه های گرمسیری میباشد که در این بخش، مبحث میوه های موز و پلنتین همه ساله دارای یک یا دو سوال میباشد که فرصتی مناسبی برای دریافت نمره میباشد. خلاصه این درس در این جزوه آمده است که به نکات خیلی مهم اشاره دارد….

جزئیات بیشتر / دانلود

کشاورزی و منابع طبیعی