دانلود تحقیق در موردجستجوی ممنوع

شناسه محصول: 8de115cde5a0 دسته:

توضیحات

دانلود تحقیق در موردجستجوی ممنوع

دانلود تحقیق در موردجستجوی ممنوع

دانلود تحقیق در موردجستجوی ممنوع

نام فایل : جستجوی ممنوع
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۶
حجم : ۲ مگابایت
Tabu Searchمقدمه و تاریخچهجستجوی موضعی (Local Search)ترفند TS : لیست ممنوع معیارهای آزادسازی از Tabu Listمعیارهای توقف الگوریتم اولیه Intensification و Diversification در TSمقایسه SA و TSمساله k-Treeنرم افزار طراحی شدهنتایج حاصل از حلTabu Searchمقدمه و تاریخچه : عبارت Tabu(Taboo) از یک زبان پولنیزیایی ریشه می گیرد که توسط مردم بومی جزیره tonga برای مشخص کردن چیزهایی بکار می رود که مقدس و غیرقابل لمس و یا (بخاطر خطر…

جزئیات بیشتر / دانلود

دانلود تحقیق در موردجستجوی ممنوع

دانلود تحقیق در موردجستجوی ممنوع

نام فایل : جستجوی ممنوع
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۶
حجم : ۲ مگابایت
Tabu Searchمقدمه و تاریخچهجستجوی موضعی (Local Search)ترفند TS : لیست ممنوع معیارهای آزادسازی از Tabu Listمعیارهای توقف الگوریتم اولیه Intensification و Diversification در TSمقایسه SA و TSمساله k-Treeنرم افزار طراحی شدهنتایج حاصل از حلTabu Searchمقدمه و تاریخچه : عبارت Tabu(Taboo) از یک زبان پولنیزیایی ریشه می گیرد که توسط مردم بومی جزیره tonga برای مشخص کردن چیزهایی بکار می رود که مقدس و غیرقابل لمس و یا (بخاطر خطر…

جزئیات بیشتر / دانلود

دانلود تحقیق در موردجستجوی ممنوع

دانلود تحقیق در موردجستجوی ممنوع

نام فایل : جستجوی ممنوع
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۶
حجم : ۲ مگابایت
Tabu Searchمقدمه و تاریخچهجستجوی موضعی (Local Search)ترفند TS : لیست ممنوع معیارهای آزادسازی از Tabu Listمعیارهای توقف الگوریتم اولیه Intensification و Diversification در TSمقایسه SA و TSمساله k-Treeنرم افزار طراحی شدهنتایج حاصل از حلTabu Searchمقدمه و تاریخچه : عبارت Tabu(Taboo) از یک زبان پولنیزیایی ریشه می گیرد که توسط مردم بومی جزیره tonga برای مشخص کردن چیزهایی بکار می رود که مقدس و غیرقابل لمس و یا (بخاطر خطر…

جزئیات بیشتر / دانلود

کشاورزی و منابع طبیعی