دانلود تحقیق در موردجوانه

شناسه محصول: c6d89e9e12c2 دسته:

توضیحات

دانلود تحقیق در موردجوانه

دانلود تحقیق در موردجوانه

دانلود تحقیق در موردجوانه

نام فایل : جوانه
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۰
حجم : ۳ مگابایت
جوانهتعریف:ساقه اولیه ای که رشد کامل انجام نداده و فاصله میانگره های آن کم شده است.انواع جوانه از نظر عملکرد۱) جوانه های ساقه زا و چوب زا۲) جوانه های مولد گل۳) جوانه های مخلوط یا متعددانواع جوانه از نظر مبداء و محل تشکیل 1) جوانه های انتهایی Top buds  2) جوانه های جانبی Lateral 3) جوانه های نابجا Adventitious buds انواع جوانه از نظر نوع پوشش 1) جوانه های فلس دار  2) جوانه های بدون فلس…

جزئیات بیشتر / دانلود

دانلود تحقیق در موردجوانه

دانلود تحقیق در موردجوانه

نام فایل : جوانه
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۰
حجم : ۳ مگابایت
جوانهتعریف:ساقه اولیه ای که رشد کامل انجام نداده و فاصله میانگره های آن کم شده است.انواع جوانه از نظر عملکرد۱) جوانه های ساقه زا و چوب زا۲) جوانه های مولد گل۳) جوانه های مخلوط یا متعددانواع جوانه از نظر مبداء و محل تشکیل 1) جوانه های انتهایی Top buds  2) جوانه های جانبی Lateral 3) جوانه های نابجا Adventitious buds انواع جوانه از نظر نوع پوشش 1) جوانه های فلس دار  2) جوانه های بدون فلس…

جزئیات بیشتر / دانلود

دانلود تحقیق در موردجوانه

دانلود تحقیق در موردجوانه

نام فایل : جوانه
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۰
حجم : ۳ مگابایت
جوانهتعریف:ساقه اولیه ای که رشد کامل انجام نداده و فاصله میانگره های آن کم شده است.انواع جوانه از نظر عملکرد۱) جوانه های ساقه زا و چوب زا۲) جوانه های مولد گل۳) جوانه های مخلوط یا متعددانواع جوانه از نظر مبداء و محل تشکیل 1) جوانه های انتهایی Top buds  2) جوانه های جانبی Lateral 3) جوانه های نابجا Adventitious buds انواع جوانه از نظر نوع پوشش 1) جوانه های فلس دار  2) جوانه های بدون فلس…

جزئیات بیشتر / دانلود

کشاورزی و منابع طبیعی