دانلود تحقیق در موردجوشکاری با لیزر

شناسه محصول: 6a86cd622657 دسته:

توضیحات

دانلود تحقیق در موردجوشکاری با لیزر

دانلود تحقیق در موردجوشکاری با لیزر

دانلود تحقیق در موردجوشکاری با لیزر

نام فایل : جوشکاری با لیزر
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۳
حجم : ۳ مگابایت
جوشکاری با لیزرتاریخچه لیزر: توضیح طبیعت نور توسط یونانیان نظریه ذره ای نور نیوتن (قرن ۱۷ )نظریه موجی نور هوک وهویگنس (۱۸۰۱م)تئوری پرتو لیزر توسط ینشتین(اوایل قرن ۲۰ بر مبنای تئوریخواص) تقویت نور با استفاده از تخلیه گازها(۱۹۴۰-۱۹۵۱توسط دانشمندان روسی)تولید و تقویت فرکانسها بر اساس تشعشعات الکترومغناطیسی(۱۹۵۲ به طور مستقل توسط دانشمندان روس امریکاو کانادایی)بردن ذرات به حالت…

جزئیات بیشتر / دانلود

دانلود تحقیق در موردجوشکاری با لیزر

دانلود تحقیق در موردجوشکاری با لیزر

نام فایل : جوشکاری با لیزر
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۳
حجم : ۳ مگابایت
جوشکاری با لیزرتاریخچه لیزر: توضیح طبیعت نور توسط یونانیان نظریه ذره ای نور نیوتن (قرن ۱۷ )نظریه موجی نور هوک وهویگنس (۱۸۰۱م)تئوری پرتو لیزر توسط ینشتین(اوایل قرن ۲۰ بر مبنای تئوریخواص) تقویت نور با استفاده از تخلیه گازها(۱۹۴۰-۱۹۵۱توسط دانشمندان روسی)تولید و تقویت فرکانسها بر اساس تشعشعات الکترومغناطیسی(۱۹۵۲ به طور مستقل توسط دانشمندان روس امریکاو کانادایی)بردن ذرات به حالت…

جزئیات بیشتر / دانلود

دانلود تحقیق در موردجوشکاری با لیزر

دانلود تحقیق در موردجوشکاری با لیزر

نام فایل : جوشکاری با لیزر
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۳
حجم : ۳ مگابایت
جوشکاری با لیزرتاریخچه لیزر: توضیح طبیعت نور توسط یونانیان نظریه ذره ای نور نیوتن (قرن ۱۷ )نظریه موجی نور هوک وهویگنس (۱۸۰۱م)تئوری پرتو لیزر توسط ینشتین(اوایل قرن ۲۰ بر مبنای تئوریخواص) تقویت نور با استفاده از تخلیه گازها(۱۹۴۰-۱۹۵۱توسط دانشمندان روسی)تولید و تقویت فرکانسها بر اساس تشعشعات الکترومغناطیسی(۱۹۵۲ به طور مستقل توسط دانشمندان روس امریکاو کانادایی)بردن ذرات به حالت…

جزئیات بیشتر / دانلود

کشاورزی و منابع طبیعی