دانلود تحقیق در موردپاورپوینت بررسی و ارزیابی مديريت توليد و عمليات

شناسه محصول: ff2c0b39dd9e دسته:

توضیحات

دانلود تحقیق در موردپاورپوینت بررسی و ارزیابی مديريت توليد و عمليات

دانلود تحقیق در موردپاورپوینت بررسی و ارزیابی مديريت توليد و عمليات

دانلود تحقیق در موردپاورپوینت بررسی و ارزیابی مديريت توليد و عمليات

نام فایل : پاورپوینت بررسی و ارزیابی مديريت توليد و عمليات
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۶۶
حجم : ۳ مگابایت
بنام خداپاورپوینت بررسی و ارزیابی مديريت توليد و عملياتمديريت توليد و عملياتمنابع:مدیریت کارخانه، دکتر سید حسینیطرح ریزی واحدهای صنعتی، جیمز اپلطرح ریزی واحدهای صنعتی و جریان مواد، هادی فرقانیطرح ریزی واحدهای صنعتی، دکتر آصف وزیریمدیریت تولید و عملیات، دکتر علی محمدیمدیریت تولید و عملیات، دکتر الوانیفصل…

جزئیات بیشتر / دانلود

دانلود تحقیق در موردپاورپوینت بررسی و ارزیابی مديريت توليد و عمليات

دانلود تحقیق در موردپاورپوینت بررسی و ارزیابی مديريت توليد و عمليات

نام فایل : پاورپوینت بررسی و ارزیابی مديريت توليد و عمليات
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۶۶
حجم : ۳ مگابایت
بنام خداپاورپوینت بررسی و ارزیابی مديريت توليد و عملياتمديريت توليد و عملياتمنابع:مدیریت کارخانه، دکتر سید حسینیطرح ریزی واحدهای صنعتی، جیمز اپلطرح ریزی واحدهای صنعتی و جریان مواد، هادی فرقانیطرح ریزی واحدهای صنعتی، دکتر آصف وزیریمدیریت تولید و عملیات، دکتر علی محمدیمدیریت تولید و عملیات، دکتر الوانیفصل…

جزئیات بیشتر / دانلود

دانلود تحقیق در موردپاورپوینت بررسی و ارزیابی مديريت توليد و عمليات

دانلود تحقیق در موردپاورپوینت بررسی و ارزیابی مديريت توليد و عمليات

نام فایل : پاورپوینت بررسی و ارزیابی مديريت توليد و عمليات
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۶۶
حجم : ۳ مگابایت
بنام خداپاورپوینت بررسی و ارزیابی مديريت توليد و عملياتمديريت توليد و عملياتمنابع:مدیریت کارخانه، دکتر سید حسینیطرح ریزی واحدهای صنعتی، جیمز اپلطرح ریزی واحدهای صنعتی و جریان مواد، هادی فرقانیطرح ریزی واحدهای صنعتی، دکتر آصف وزیریمدیریت تولید و عملیات، دکتر علی محمدیمدیریت تولید و عملیات، دکتر الوانیفصل…

جزئیات بیشتر / دانلود

کشاورزی و منابع طبیعی