دانلود تحقیق در موردپرزنته نهايي دانش

شناسه محصول: 7759f7e8d132 دسته:

توضیحات

دانلود تحقیق در موردپرزنته نهايي دانش

دانلود تحقیق در موردپرزنته نهايي دانش

دانلود تحقیق در موردپرزنته نهايي دانش

نام فایل : پرزنته نهايي دانش
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۱
حجم : ۳ مگابایت
بنام خدا*عنوان رويكرد : مديريت دانش كاركنان زير معيار ۵- ۳جايزه ملي كيفيت ايران پاييز ۹۲***رويكرد منطق انتخاب رويكرد۱- مورد توافق خبرگان بوده.۳- بصورت كار مشترك تحقيقاتي علمي انتخاب گرديده.-۴ساده بودن مدل و اندك بودن تعداد گام هاي اجرايي آن در مقايسه با ساير مدل ها-۵فرايند گرا بودن مدل ويگ و قابليت اجرايي كردن گامهاي آن در صنعت خودرو و قابليت رسيدن به مصاديق اجرايي در هر…

جزئیات بیشتر / دانلود

دانلود تحقیق در موردپرزنته نهايي دانش

دانلود تحقیق در موردپرزنته نهايي دانش

نام فایل : پرزنته نهايي دانش
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۱
حجم : ۳ مگابایت
بنام خدا*عنوان رويكرد : مديريت دانش كاركنان زير معيار ۵- ۳جايزه ملي كيفيت ايران پاييز ۹۲***رويكرد منطق انتخاب رويكرد۱- مورد توافق خبرگان بوده.۳- بصورت كار مشترك تحقيقاتي علمي انتخاب گرديده.-۴ساده بودن مدل و اندك بودن تعداد گام هاي اجرايي آن در مقايسه با ساير مدل ها-۵فرايند گرا بودن مدل ويگ و قابليت اجرايي كردن گامهاي آن در صنعت خودرو و قابليت رسيدن به مصاديق اجرايي در هر…

جزئیات بیشتر / دانلود

دانلود تحقیق در موردپرزنته نهايي دانش

دانلود تحقیق در موردپرزنته نهايي دانش

نام فایل : پرزنته نهايي دانش
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۱
حجم : ۳ مگابایت
بنام خدا*عنوان رويكرد : مديريت دانش كاركنان زير معيار ۵- ۳جايزه ملي كيفيت ايران پاييز ۹۲***رويكرد منطق انتخاب رويكرد۱- مورد توافق خبرگان بوده.۳- بصورت كار مشترك تحقيقاتي علمي انتخاب گرديده.-۴ساده بودن مدل و اندك بودن تعداد گام هاي اجرايي آن در مقايسه با ساير مدل ها-۵فرايند گرا بودن مدل ويگ و قابليت اجرايي كردن گامهاي آن در صنعت خودرو و قابليت رسيدن به مصاديق اجرايي در هر…

جزئیات بیشتر / دانلود

کشاورزی و منابع طبیعی