دانلود تحقیق در موردپروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست

شناسه محصول: 1c8acfeec897 دسته:

توضیحات

دانلود تحقیق در موردپروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست

دانلود تحقیق در موردپروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست

دانلود تحقیق در موردپروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست

نام فایل : پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۱
حجم : ۲ مگابایت
پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيستماده ۱- مركز درمان سوء‌مصرف مواد (كه منبعد در اين آيين‌نامه مركز ناميده خواهد شد): به مركزي اطلاق ميگردد كه امكانات ارائه خدمات درماني سم‌زدائي و خدمات پيشگيري از عود و درمان‌هاي غيرداروئي و درصورت اخذ مجوز واحد درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست،‌…

جزئیات بیشتر / دانلود

دانلود تحقیق در موردپروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست

دانلود تحقیق در موردپروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست

نام فایل : پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۱
حجم : ۲ مگابایت
پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيستماده ۱- مركز درمان سوء‌مصرف مواد (كه منبعد در اين آيين‌نامه مركز ناميده خواهد شد): به مركزي اطلاق ميگردد كه امكانات ارائه خدمات درماني سم‌زدائي و خدمات پيشگيري از عود و درمان‌هاي غيرداروئي و درصورت اخذ مجوز واحد درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست،‌…

جزئیات بیشتر / دانلود

دانلود تحقیق در موردپروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست

دانلود تحقیق در موردپروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست

نام فایل : پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۱
حجم : ۲ مگابایت
پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيستماده ۱- مركز درمان سوء‌مصرف مواد (كه منبعد در اين آيين‌نامه مركز ناميده خواهد شد): به مركزي اطلاق ميگردد كه امكانات ارائه خدمات درماني سم‌زدائي و خدمات پيشگيري از عود و درمان‌هاي غيرداروئي و درصورت اخذ مجوز واحد درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست،‌…

جزئیات بیشتر / دانلود

کشاورزی و منابع طبیعی