دانلود تحقیق در موردپیشگیری از بیماری های پریودنتال

شناسه محصول: 735387a70a71 دسته:

توضیحات

دانلود تحقیق در موردپیشگیری از بیماری های پریودنتال

دانلود تحقیق در موردپیشگیری از بیماری های پریودنتال

دانلود تحقیق در موردپیشگیری از بیماری های پریودنتال

نام فایل : پیشگیری از بیماری های پریودنتال
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۲
حجم : ۲ مگابایت
در حالی که میزان از دست رفتن چسبندگی متوسط بافت های پریودنتال در درصد بالایی از افراد میانسال و سالخورده ملاحظه می شود از دست رفتن شدید بافت های پریودنتال محدود به موارد کمی است بیماری شدید پریودنتال تنها در تعداد محدودی از دندانها و آن هم در تقریبا ۸-۱۵ درصد از جمعیت و در هر گروه سنی می تواند رخ دهد . در هر صورت با افزایش سن درصد مبتلایان بالاتر خواهد…

جزئیات بیشتر / دانلود

دانلود تحقیق در موردپیشگیری از بیماری های پریودنتال

دانلود تحقیق در موردپیشگیری از بیماری های پریودنتال

نام فایل : پیشگیری از بیماری های پریودنتال
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۲
حجم : ۲ مگابایت
در حالی که میزان از دست رفتن چسبندگی متوسط بافت های پریودنتال در درصد بالایی از افراد میانسال و سالخورده ملاحظه می شود از دست رفتن شدید بافت های پریودنتال محدود به موارد کمی است بیماری شدید پریودنتال تنها در تعداد محدودی از دندانها و آن هم در تقریبا ۸-۱۵ درصد از جمعیت و در هر گروه سنی می تواند رخ دهد . در هر صورت با افزایش سن درصد مبتلایان بالاتر خواهد…

جزئیات بیشتر / دانلود

دانلود تحقیق در موردپیشگیری از بیماری های پریودنتال

دانلود تحقیق در موردپیشگیری از بیماری های پریودنتال

نام فایل : پیشگیری از بیماری های پریودنتال
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۲
حجم : ۲ مگابایت
در حالی که میزان از دست رفتن چسبندگی متوسط بافت های پریودنتال در درصد بالایی از افراد میانسال و سالخورده ملاحظه می شود از دست رفتن شدید بافت های پریودنتال محدود به موارد کمی است بیماری شدید پریودنتال تنها در تعداد محدودی از دندانها و آن هم در تقریبا ۸-۱۵ درصد از جمعیت و در هر گروه سنی می تواند رخ دهد . در هر صورت با افزایش سن درصد مبتلایان بالاتر خواهد…

جزئیات بیشتر / دانلود

کشاورزی و منابع طبیعی