دانلود مقاله تهیه و تولید ماست

توضیحات

دانلود مقاله تهیه و تولید ماست

دانلود مقاله تهیه و تولید ماست


تهیه و تولید ماست – word (..doc) – فایل وورد – عمران – عمران
نوع و پسوند فایل : word (..doc)
۹ صفحه
مختصری از محتویات فایل :
 
۲
‏تهیه و تولید ماست
‏تاریخچه تولید ماست به هزاران سال قبل برمی گردد. ماست برای اولین بار در مشرق ‏زمین و در فلات ایران تهیه شد. در آن زمان این مناطق دارای زمین های حاصلخیزی برای ‏نگهداری و پرورش گوسفند بوده و دام پروران اغلب ماست را از 
‏شیر  ‏این دام تهیه می کرده اند.
‏ماست از تلقیح دو نوع باکتری مخصوص به داخل شیر تولید می شود. پس از تلقیح، شیر ‏را در دمای ۴۳- ۴۰ درجه ی سانتیگراد نگهداری می نمایند. شیر پس از مدتی بر اثر ترشح
۲
‏اسید لاکتیک مترشحه از باکتری ها منعقد می گردد.
‏برای تولید ماست باید از شیر با کیفیت بالا استفاده شود. این 
‏شیر ‏باید ‏تازه بوده و از دام سالم دوشیده شده باشد. اگر شیر از دامی که دچار بیماری ورم ‏پستان است تهیه شود، این شیر به دلیل ترکیبات غیر طبیعی و همچنین احتمال داشتن باقی ‏مانده ی آنتی بیوتیکی، قابل استفاده برای تولید ماست نخواهد بود.
‏مواد مورد نیاز برای تهیه ماست
‏شیر تازه با کیفیت بالا
‏م …

دانلود مقاله تهیه و تولید ماست


تهیه و تولید ماست – word (..doc) – فایل وورد – عمران – عمران
نوع و پسوند فایل : word (..doc)
۹ صفحه
مختصری از محتویات فایل :
 
۲
‏تهیه و تولید ماست
‏تاریخچه تولید ماست به هزاران سال قبل برمی گردد. ماست برای اولین بار در مشرق ‏زمین و در فلات ایران تهیه شد. در آن زمان این مناطق دارای زمین های حاصلخیزی برای ‏نگهداری و پرورش گوسفند بوده و دام پروران اغلب ماست را از 
‏شیر  ‏این دام تهیه می کرده اند.
‏ماست از تلقیح دو نوع باکتری مخصوص به داخل شیر تولید می شود. پس از تلقیح، شیر ‏را در دمای ۴۳- ۴۰ درجه ی سانتیگراد نگهداری می نمایند. شیر پس از مدتی بر اثر ترشح
۲
‏اسید لاکتیک مترشحه از باکتری ها منعقد می گردد.
‏برای تولید ماست باید از شیر با کیفیت بالا استفاده شود. این 
‏شیر ‏باید ‏تازه بوده و از دام سالم دوشیده شده باشد. اگر شیر از دامی که دچار بیماری ورم ‏پستان است تهیه شود، این شیر به دلیل ترکیبات غیر طبیعی و همچنین احتمال داشتن باقی ‏مانده ی آنتی بیوتیکی، قابل استفاده برای تولید ماست نخواهد بود.
‏مواد مورد نیاز برای تهیه ماست
‏شیر تازه با کیفیت بالا
‏م …

دانلود مقاله تهیه و تولید ماست


تهیه و تولید ماست – word (..doc) – فایل وورد – عمران – عمران
نوع و پسوند فایل : word (..doc)
۹ صفحه
مختصری از محتویات فایل :
 
۲
‏تهیه و تولید ماست
‏تاریخچه تولید ماست به هزاران سال قبل برمی گردد. ماست برای اولین بار در مشرق ‏زمین و در فلات ایران تهیه شد. در آن زمان این مناطق دارای زمین های حاصلخیزی برای ‏نگهداری و پرورش گوسفند بوده و دام پروران اغلب ماست را از 
‏شیر  ‏این دام تهیه می کرده اند.
‏ماست از تلقیح دو نوع باکتری مخصوص به داخل شیر تولید می شود. پس از تلقیح، شیر ‏را در دمای ۴۳- ۴۰ درجه ی سانتیگراد نگهداری می نمایند. شیر پس از مدتی بر اثر ترشح
۲
‏اسید لاکتیک مترشحه از باکتری ها منعقد می گردد.
‏برای تولید ماست باید از شیر با کیفیت بالا استفاده شود. این 
‏شیر ‏باید ‏تازه بوده و از دام سالم دوشیده شده باشد. اگر شیر از دامی که دچار بیماری ورم ‏پستان است تهیه شود، این شیر به دلیل ترکیبات غیر طبیعی و همچنین احتمال داشتن باقی ‏مانده ی آنتی بیوتیکی، قابل استفاده برای تولید ماست نخواهد بود.
‏مواد مورد نیاز برای تهیه ماست
‏شیر تازه با کیفیت بالا
‏م …

فنی و مهندسی

دانلود مقاله تهیه و تولید ماست ,تهیه و تولید ماست,دانلود دانلود مقاله تهیه و تولید ماست ,تهیه,و,تولید,ماست