دانلود مقاله خشک کردن ۲۶ص

توضیحات

دانلود مقاله خشک کردن ۲۶ص

دانلود مقاله خشک کردن ۲۶ص


با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (خشک کردن ۲۶ص) را تهیه کنید.
فایل : word (..doc) – تعداد ۲۶ صفحه
قسمتی از متن :
 
۱
‏تعریف
‏خشک کردن، یکی از روش های نگهداری طولانی مدت از ‏غذا‏هاست. این فرایند با گرفتن ‏آب ‏موجود در ماده غذایی صورت می گیرد. آب خود سبب فساد ماده غذایی شده و به رشد ‏موجودات ریز زنده کمک می کند. معمولاً آب موجود در ماده غذایی ضمن تبخیر از دست می ‏رود (خشک کردن در جریان هوا، خشک کردن زیر نور آفتاب، ‏دودی ‏کردن ‏یا خشک کردن به وسیله باد). اما در خصوص خشک کردن ماده غذایی به وسیله ‏منجمد کردن آن، ماده غذایی را ابتدا در فریزر قرار می دهند و پس از یخ بستن، آب ‏موجود در آنرا طی فرایند تصعید (تبدیل جامد به گاز) می گیرند.
‏روش های ‏مختلفی برای خشک کردن مواد غذایی وجود دارد. هر کدام از این روش ها، مزایای خاص و ‏کاربردهای مخصوص به خود را دارند.
‏بسیاری از غذاها و ‏میوه ها ‏را ‏با استفاده از این روش می توان تا مدت طولانی نگهداری نمود، از جمله ‏گوشت ‏گاوی ‏که در نور آفتاب خشک شده باشد، میوه هایی که آب بسیار زیادی دارند همچون ‏کشمش، ‏آلو‏، ‏انجیر ‏و ‏خرما. …

دانلود مقاله خشک کردن ۲۶ص


با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (خشک کردن ۲۶ص) را تهیه کنید.
فایل : word (..doc) – تعداد ۲۶ صفحه
قسمتی از متن :
 
۱
‏تعریف
‏خشک کردن، یکی از روش های نگهداری طولانی مدت از ‏غذا‏هاست. این فرایند با گرفتن ‏آب ‏موجود در ماده غذایی صورت می گیرد. آب خود سبب فساد ماده غذایی شده و به رشد ‏موجودات ریز زنده کمک می کند. معمولاً آب موجود در ماده غذایی ضمن تبخیر از دست می ‏رود (خشک کردن در جریان هوا، خشک کردن زیر نور آفتاب، ‏دودی ‏کردن ‏یا خشک کردن به وسیله باد). اما در خصوص خشک کردن ماده غذایی به وسیله ‏منجمد کردن آن، ماده غذایی را ابتدا در فریزر قرار می دهند و پس از یخ بستن، آب ‏موجود در آنرا طی فرایند تصعید (تبدیل جامد به گاز) می گیرند.
‏روش های ‏مختلفی برای خشک کردن مواد غذایی وجود دارد. هر کدام از این روش ها، مزایای خاص و ‏کاربردهای مخصوص به خود را دارند.
‏بسیاری از غذاها و ‏میوه ها ‏را ‏با استفاده از این روش می توان تا مدت طولانی نگهداری نمود، از جمله ‏گوشت ‏گاوی ‏که در نور آفتاب خشک شده باشد، میوه هایی که آب بسیار زیادی دارند همچون ‏کشمش، ‏آلو‏، ‏انجیر ‏و ‏خرما. …

دانلود مقاله خشک کردن ۲۶ص


با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (خشک کردن ۲۶ص) را تهیه کنید.
فایل : word (..doc) – تعداد ۲۶ صفحه
قسمتی از متن :
 
۱
‏تعریف
‏خشک کردن، یکی از روش های نگهداری طولانی مدت از ‏غذا‏هاست. این فرایند با گرفتن ‏آب ‏موجود در ماده غذایی صورت می گیرد. آب خود سبب فساد ماده غذایی شده و به رشد ‏موجودات ریز زنده کمک می کند. معمولاً آب موجود در ماده غذایی ضمن تبخیر از دست می ‏رود (خشک کردن در جریان هوا، خشک کردن زیر نور آفتاب، ‏دودی ‏کردن ‏یا خشک کردن به وسیله باد). اما در خصوص خشک کردن ماده غذایی به وسیله ‏منجمد کردن آن، ماده غذایی را ابتدا در فریزر قرار می دهند و پس از یخ بستن، آب ‏موجود در آنرا طی فرایند تصعید (تبدیل جامد به گاز) می گیرند.
‏روش های ‏مختلفی برای خشک کردن مواد غذایی وجود دارد. هر کدام از این روش ها، مزایای خاص و ‏کاربردهای مخصوص به خود را دارند.
‏بسیاری از غذاها و ‏میوه ها ‏را ‏با استفاده از این روش می توان تا مدت طولانی نگهداری نمود، از جمله ‏گوشت ‏گاوی ‏که در نور آفتاب خشک شده باشد، میوه هایی که آب بسیار زیادی دارند همچون ‏کشمش، ‏آلو‏، ‏انجیر ‏و ‏خرما. …

فنی و مهندسی

دانلود مقاله خشک کردن ۲۶ص ,خشک کردن ۲۶ص,دانلود دانلود مقاله خشک کردن ۲۶ص ,خشک,کردن,۲۶ص