دانلود مقاله خیار ۱۶ص

توضیحات

دانلود مقاله خیار ۱۶ص

دانلود مقاله خیار ۱۶ص


خیار ۱۶ص – word (..doc) – فایل وورد – عمران – عمران
نوع و پسوند فایل : word (..doc)
۱۶ صفحه
مختصری از محتویات فایل :
 
‏۲
‏خیار
‏کلیات گیاه شناسی ‏
‏خیار گیاه بومی هندوستان است و از آنجا به نقاط دیگر جهان راه یافته است . حدود بیست قرن قبل از میلاد مسیح مصریان قدیم از آن ‏استفاده می کرده اند ‏ایالت فلوریدا مهمترین تولید کننده خیار در آمریکا است و حدود یک سو م خیار کل آمریکا را تولید می کند .
خیار گیاهی است علفی و یکساله دارای ساقه خزنده وپوشیده از خارهای نازک و خشن است . برگهای آن بزرگ و دارای زاویه و دندانه دار است . گلهای آن زرد رنگ که به دو صورت نر و ماده روی یک پایه قرار دارند میوه آن سبز رنگ و بسته به نوع و نژادهای مختلف ممکن است کوچک و یا دراز باشد .
‏ترکیبات شیمیایی ‏
خیار دارای ساپونین و آنزیم های مختلفی مانند پروتئولی تیک و غیره و ویتامین ها و مواد معدنی مختلف می باشد .
در صد گرم خیار مواد زیر موجود است .
انرژی‏ ‏ ۸ کالری‏ ‏
آب‏ ‏ ۹۵ گرم‏ ‏
پروتئین‏ ‏ ۰/۶ گرم‏ ‏
مواد چربی‏ ‏ ۰/۱ گرم‏ ‏
مواد نشاسته ای‏ ‏ ۲/۵ گرم‏ ‏
فسفر
‏۳
‏  …

دانلود مقاله خیار ۱۶ص


خیار ۱۶ص – word (..doc) – فایل وورد – عمران – عمران
نوع و پسوند فایل : word (..doc)
۱۶ صفحه
مختصری از محتویات فایل :
 
‏۲
‏خیار
‏کلیات گیاه شناسی ‏
‏خیار گیاه بومی هندوستان است و از آنجا به نقاط دیگر جهان راه یافته است . حدود بیست قرن قبل از میلاد مسیح مصریان قدیم از آن ‏استفاده می کرده اند ‏ایالت فلوریدا مهمترین تولید کننده خیار در آمریکا است و حدود یک سو م خیار کل آمریکا را تولید می کند .
خیار گیاهی است علفی و یکساله دارای ساقه خزنده وپوشیده از خارهای نازک و خشن است . برگهای آن بزرگ و دارای زاویه و دندانه دار است . گلهای آن زرد رنگ که به دو صورت نر و ماده روی یک پایه قرار دارند میوه آن سبز رنگ و بسته به نوع و نژادهای مختلف ممکن است کوچک و یا دراز باشد .
‏ترکیبات شیمیایی ‏
خیار دارای ساپونین و آنزیم های مختلفی مانند پروتئولی تیک و غیره و ویتامین ها و مواد معدنی مختلف می باشد .
در صد گرم خیار مواد زیر موجود است .
انرژی‏ ‏ ۸ کالری‏ ‏
آب‏ ‏ ۹۵ گرم‏ ‏
پروتئین‏ ‏ ۰/۶ گرم‏ ‏
مواد چربی‏ ‏ ۰/۱ گرم‏ ‏
مواد نشاسته ای‏ ‏ ۲/۵ گرم‏ ‏
فسفر
‏۳
‏  …

دانلود مقاله خیار ۱۶ص


خیار ۱۶ص – word (..doc) – فایل وورد – عمران – عمران
نوع و پسوند فایل : word (..doc)
۱۶ صفحه
مختصری از محتویات فایل :
 
‏۲
‏خیار
‏کلیات گیاه شناسی ‏
‏خیار گیاه بومی هندوستان است و از آنجا به نقاط دیگر جهان راه یافته است . حدود بیست قرن قبل از میلاد مسیح مصریان قدیم از آن ‏استفاده می کرده اند ‏ایالت فلوریدا مهمترین تولید کننده خیار در آمریکا است و حدود یک سو م خیار کل آمریکا را تولید می کند .
خیار گیاهی است علفی و یکساله دارای ساقه خزنده وپوشیده از خارهای نازک و خشن است . برگهای آن بزرگ و دارای زاویه و دندانه دار است . گلهای آن زرد رنگ که به دو صورت نر و ماده روی یک پایه قرار دارند میوه آن سبز رنگ و بسته به نوع و نژادهای مختلف ممکن است کوچک و یا دراز باشد .
‏ترکیبات شیمیایی ‏
خیار دارای ساپونین و آنزیم های مختلفی مانند پروتئولی تیک و غیره و ویتامین ها و مواد معدنی مختلف می باشد .
در صد گرم خیار مواد زیر موجود است .
انرژی‏ ‏ ۸ کالری‏ ‏
آب‏ ‏ ۹۵ گرم‏ ‏
پروتئین‏ ‏ ۰/۶ گرم‏ ‏
مواد چربی‏ ‏ ۰/۱ گرم‏ ‏
مواد نشاسته ای‏ ‏ ۲/۵ گرم‏ ‏
فسفر
‏۳
‏  …

فنی و مهندسی

دانلود مقاله خیار ۱۶ص ,خیار ۱۶ص,دانلود دانلود مقاله خیار ۱۶ص ,خیار,۱۶ص