دانلود مقاله رنگ ها ۱۴ص

توضیحات

دانلود مقاله رنگ ها ۱۴ص

دانلود مقاله رنگ ها ۱۴ص


رنگ ها ۱۴ص – word (..doc) – عمران – عمران
نوع فایل : word (..doc)
تعداد صفحه : ۱۵
قسمتی از محتویات فایل :
 
۱
‏رنگ ها
‏قرن هاست که به مواد غذايط و نوشابه ها رنگ اضافه می شود. قبل از اينکه روش توليد رنگ های مصنوعی در سال ۱۸۵۶ کشف گردد, از عصاره های طبيعي حيوانی, گياهی و معدنی استفاده می شد.
‏جاذبه مواد غذايي حاوی رنگ, اشتها را تحريک کرده و لذت خوردن غذا را افزايش می دهد. همچنين به سهولت می توان نشان داد که رنگ, اهميت زيادی در احساس عطر و طعم دارد. اگر رنگ و عطر و طعم در مواد غذايي با يکديگر هماهنگی نداشته باشند, به احتمال زياد فرد آزمايش کننده غذا, آن را بيشتر از طريق رنگ, مورد ارزيابی قرار خواهد داد تا عطر و طعم واقعی آن.
‏رنگدانه های موجود در بسياری از ميوه ها و سبزی های تازه, روشن و شفاف بوده و در آنها کششی برای خوردن بوجود می آورند. ولی زمانی که فرآوری می گردند, محيط حفاظتی يافته آنها به هم ريخته و يا از بين می رود, و در اين موقع, رنگدانه های طبيعی در معرض شرايط فيزيکی و شيميايي نامطلوبی قرار مي گيرند‏ ‏که می توانند باعث فساد نسبی و تغيير رنگ يا کاهش رنگ در آن …

دانلود مقاله رنگ ها ۱۴ص


رنگ ها ۱۴ص – word (..doc) – عمران – عمران
نوع فایل : word (..doc)
تعداد صفحه : ۱۵
قسمتی از محتویات فایل :
 
۱
‏رنگ ها
‏قرن هاست که به مواد غذايط و نوشابه ها رنگ اضافه می شود. قبل از اينکه روش توليد رنگ های مصنوعی در سال ۱۸۵۶ کشف گردد, از عصاره های طبيعي حيوانی, گياهی و معدنی استفاده می شد.
‏جاذبه مواد غذايي حاوی رنگ, اشتها را تحريک کرده و لذت خوردن غذا را افزايش می دهد. همچنين به سهولت می توان نشان داد که رنگ, اهميت زيادی در احساس عطر و طعم دارد. اگر رنگ و عطر و طعم در مواد غذايي با يکديگر هماهنگی نداشته باشند, به احتمال زياد فرد آزمايش کننده غذا, آن را بيشتر از طريق رنگ, مورد ارزيابی قرار خواهد داد تا عطر و طعم واقعی آن.
‏رنگدانه های موجود در بسياری از ميوه ها و سبزی های تازه, روشن و شفاف بوده و در آنها کششی برای خوردن بوجود می آورند. ولی زمانی که فرآوری می گردند, محيط حفاظتی يافته آنها به هم ريخته و يا از بين می رود, و در اين موقع, رنگدانه های طبيعی در معرض شرايط فيزيکی و شيميايي نامطلوبی قرار مي گيرند‏ ‏که می توانند باعث فساد نسبی و تغيير رنگ يا کاهش رنگ در آن …

دانلود مقاله رنگ ها ۱۴ص


رنگ ها ۱۴ص – word (..doc) – عمران – عمران
نوع فایل : word (..doc)
تعداد صفحه : ۱۵
قسمتی از محتویات فایل :
 
۱
‏رنگ ها
‏قرن هاست که به مواد غذايط و نوشابه ها رنگ اضافه می شود. قبل از اينکه روش توليد رنگ های مصنوعی در سال ۱۸۵۶ کشف گردد, از عصاره های طبيعي حيوانی, گياهی و معدنی استفاده می شد.
‏جاذبه مواد غذايي حاوی رنگ, اشتها را تحريک کرده و لذت خوردن غذا را افزايش می دهد. همچنين به سهولت می توان نشان داد که رنگ, اهميت زيادی در احساس عطر و طعم دارد. اگر رنگ و عطر و طعم در مواد غذايي با يکديگر هماهنگی نداشته باشند, به احتمال زياد فرد آزمايش کننده غذا, آن را بيشتر از طريق رنگ, مورد ارزيابی قرار خواهد داد تا عطر و طعم واقعی آن.
‏رنگدانه های موجود در بسياری از ميوه ها و سبزی های تازه, روشن و شفاف بوده و در آنها کششی برای خوردن بوجود می آورند. ولی زمانی که فرآوری می گردند, محيط حفاظتی يافته آنها به هم ريخته و يا از بين می رود, و در اين موقع, رنگدانه های طبيعی در معرض شرايط فيزيکی و شيميايي نامطلوبی قرار مي گيرند‏ ‏که می توانند باعث فساد نسبی و تغيير رنگ يا کاهش رنگ در آن …

فنی و مهندسی

دانلود مقاله رنگ ها ۱۴ص ,رنگ ها ۱۴ص,دانلود دانلود مقاله رنگ ها ۱۴ص ,رنگ,ها,۱۴ص