دانلود مقاله سويا ۱۴ص

توضیحات

دانلود مقاله سويا ۱۴ص

دانلود مقاله سويا ۱۴ص


خریدار گرامی شما میتوانید فایل (سويا ۱۴ص) را ویرایش کنید.
سويا ۱۴ص – word (..doc) – دانلود مقاله سويا ۱۴ص ,سويا ۱۴ص,دانلود دانلود مقاله سويا ۱۴ص ,سويا,۱۴ص
فایل : filetypetxt
۱۴ صفحه
متن نمونه :
 
‏۱
‏سويا
‏وبياى روغني، سوژا يا سويا از دانه‌هاى مهم روغنى به‌شمار مى‌رود و اين گياه بر اساس بسيارى از مدارک و شواهد، ۲۸۰۰ سال قبل از ميلاد در چين کشت مى‌شده و به‌عنوان گياهى مقدس مطرح بوده است. منشاء و منطقه اصلى اهلى شدن اين گياه، شمال شرقى چين دکر شده است، اما مرکز ژنى جنس Glycine‏، علاوه بر چين در شرق آفريقا و استراليا نيز قرار دارد.
‏ارقام مهم سويا
‏ ارقام سويا را مى‌توان از لحاظ مورد مصرف در ۳ گروه علوفه‌اي، روغنى و حبوبات قرار داد. ارقام علوفه‌اى داراى دانه کوچک به رنگ سبز مايل به سياه. ساقه‌هاى ظريف و شاخ و برگ زيادترى در مقايسه با ارقام رونى مى‌باشند. رنگ دانه در ارقام روغنى زرد است. ارقامى که به‌مصرف خوراکى مى‌رسند، داراى دانه‌اى به‌رنگ قهوه‌اى مى‌باشند.
‏ ارقام سويا از نظر گروه‌هاى رسيدگى به ۱۴ تيپ تقسيم‌بندى مى‌شوند و به‌هر يک از اين تيپ‌ها يک کد را ن …

دانلود مقاله سويا ۱۴ص


خریدار گرامی شما میتوانید فایل (سويا ۱۴ص) را ویرایش کنید.
سويا ۱۴ص – word (..doc) – دانلود مقاله سويا ۱۴ص ,سويا ۱۴ص,دانلود دانلود مقاله سويا ۱۴ص ,سويا,۱۴ص
فایل : filetypetxt
۱۴ صفحه
متن نمونه :
 
‏۱
‏سويا
‏وبياى روغني، سوژا يا سويا از دانه‌هاى مهم روغنى به‌شمار مى‌رود و اين گياه بر اساس بسيارى از مدارک و شواهد، ۲۸۰۰ سال قبل از ميلاد در چين کشت مى‌شده و به‌عنوان گياهى مقدس مطرح بوده است. منشاء و منطقه اصلى اهلى شدن اين گياه، شمال شرقى چين دکر شده است، اما مرکز ژنى جنس Glycine‏، علاوه بر چين در شرق آفريقا و استراليا نيز قرار دارد.
‏ارقام مهم سويا
‏ ارقام سويا را مى‌توان از لحاظ مورد مصرف در ۳ گروه علوفه‌اي، روغنى و حبوبات قرار داد. ارقام علوفه‌اى داراى دانه کوچک به رنگ سبز مايل به سياه. ساقه‌هاى ظريف و شاخ و برگ زيادترى در مقايسه با ارقام رونى مى‌باشند. رنگ دانه در ارقام روغنى زرد است. ارقامى که به‌مصرف خوراکى مى‌رسند، داراى دانه‌اى به‌رنگ قهوه‌اى مى‌باشند.
‏ ارقام سويا از نظر گروه‌هاى رسيدگى به ۱۴ تيپ تقسيم‌بندى مى‌شوند و به‌هر يک از اين تيپ‌ها يک کد را ن …

دانلود مقاله سويا ۱۴ص


خریدار گرامی شما میتوانید فایل (سويا ۱۴ص) را ویرایش کنید.
سويا ۱۴ص – word (..doc) – دانلود مقاله سويا ۱۴ص ,سويا ۱۴ص,دانلود دانلود مقاله سويا ۱۴ص ,سويا,۱۴ص
فایل : filetypetxt
۱۴ صفحه
متن نمونه :
 
‏۱
‏سويا
‏وبياى روغني، سوژا يا سويا از دانه‌هاى مهم روغنى به‌شمار مى‌رود و اين گياه بر اساس بسيارى از مدارک و شواهد، ۲۸۰۰ سال قبل از ميلاد در چين کشت مى‌شده و به‌عنوان گياهى مقدس مطرح بوده است. منشاء و منطقه اصلى اهلى شدن اين گياه، شمال شرقى چين دکر شده است، اما مرکز ژنى جنس Glycine‏، علاوه بر چين در شرق آفريقا و استراليا نيز قرار دارد.
‏ارقام مهم سويا
‏ ارقام سويا را مى‌توان از لحاظ مورد مصرف در ۳ گروه علوفه‌اي، روغنى و حبوبات قرار داد. ارقام علوفه‌اى داراى دانه کوچک به رنگ سبز مايل به سياه. ساقه‌هاى ظريف و شاخ و برگ زيادترى در مقايسه با ارقام رونى مى‌باشند. رنگ دانه در ارقام روغنى زرد است. ارقامى که به‌مصرف خوراکى مى‌رسند، داراى دانه‌اى به‌رنگ قهوه‌اى مى‌باشند.
‏ ارقام سويا از نظر گروه‌هاى رسيدگى به ۱۴ تيپ تقسيم‌بندى مى‌شوند و به‌هر يک از اين تيپ‌ها يک کد را ن …

فنی و مهندسی

دانلود مقاله سويا ۱۴ص ,سويا ۱۴ص,دانلود دانلود مقاله سويا ۱۴ص ,سويا,۱۴ص