دانلود مقاله صنایع خراسان ۱۲ص

توضیحات

دانلود مقاله صنایع خراسان ۱۲ص

دانلود مقاله صنایع خراسان ۱۲ص


صنایع خراسان ۱۲ص – word (..doc) – فایل وورد – عمران – عمران
نوع و پسوند فایل : word (..doc)
۱۲ صفحه
مختصری از محتویات فایل :
 
‏صنایع
industries
‏صنعت
‏تاریخچه صنعت استان خراسان گویای آن است که گسترش آن در ‏گذشته بر حمل ونقل کالا در جاده ابریشم متکی بوده و محصولات خراسان از قبیل منسوجات ‏، خشکبار ، صابون و سفال و … از این جاده در داخل و خارج از کشور توزیع می شده ‏است . با اختراع ماشین بخار و در پی آن ساخت کشتیهای بخار از اهمیت جاده ابریشم ‏کاسته شد و محصولات استان نیز به صنایع تبدیلی (کشاورزی و دامی )از جمله کارخانه ‏های پنبه پاک کنی و قند منحصر گردید .طی سالهای‏ ‏ ۱۹۰۵ تا ۱۹۱۵ میلادی با مشارکت چند ‏تبعه روسیه چهار کرخانه پنبه پاک کنی در نیشابور و جوین سبزوار تاسیس شد . نخستین ‏کارخانه قند خراسان که ششمین کارخانه کشور بود در سال ۱۳۲۹ ه.ش با نام کارخانه ‏آبکوه مورد بهره برداری قرار گرفت . دومین کارخانه قند در سال ۱۳۳۰ در تربت حیدریه ‏و سپس در سال ۱۳۳۵ کارخانه قند چناران شروع به کار کرد . از سال ۱۳۳۸ با توجه به ‏تولیدات کشاورزی استان احداث کارخانه های تولید کمپوت …

دانلود مقاله صنایع خراسان ۱۲ص


صنایع خراسان ۱۲ص – word (..doc) – فایل وورد – عمران – عمران
نوع و پسوند فایل : word (..doc)
۱۲ صفحه
مختصری از محتویات فایل :
 
‏صنایع
industries
‏صنعت
‏تاریخچه صنعت استان خراسان گویای آن است که گسترش آن در ‏گذشته بر حمل ونقل کالا در جاده ابریشم متکی بوده و محصولات خراسان از قبیل منسوجات ‏، خشکبار ، صابون و سفال و … از این جاده در داخل و خارج از کشور توزیع می شده ‏است . با اختراع ماشین بخار و در پی آن ساخت کشتیهای بخار از اهمیت جاده ابریشم ‏کاسته شد و محصولات استان نیز به صنایع تبدیلی (کشاورزی و دامی )از جمله کارخانه ‏های پنبه پاک کنی و قند منحصر گردید .طی سالهای‏ ‏ ۱۹۰۵ تا ۱۹۱۵ میلادی با مشارکت چند ‏تبعه روسیه چهار کرخانه پنبه پاک کنی در نیشابور و جوین سبزوار تاسیس شد . نخستین ‏کارخانه قند خراسان که ششمین کارخانه کشور بود در سال ۱۳۲۹ ه.ش با نام کارخانه ‏آبکوه مورد بهره برداری قرار گرفت . دومین کارخانه قند در سال ۱۳۳۰ در تربت حیدریه ‏و سپس در سال ۱۳۳۵ کارخانه قند چناران شروع به کار کرد . از سال ۱۳۳۸ با توجه به ‏تولیدات کشاورزی استان احداث کارخانه های تولید کمپوت …

دانلود مقاله صنایع خراسان ۱۲ص


صنایع خراسان ۱۲ص – word (..doc) – فایل وورد – عمران – عمران
نوع و پسوند فایل : word (..doc)
۱۲ صفحه
مختصری از محتویات فایل :
 
‏صنایع
industries
‏صنعت
‏تاریخچه صنعت استان خراسان گویای آن است که گسترش آن در ‏گذشته بر حمل ونقل کالا در جاده ابریشم متکی بوده و محصولات خراسان از قبیل منسوجات ‏، خشکبار ، صابون و سفال و … از این جاده در داخل و خارج از کشور توزیع می شده ‏است . با اختراع ماشین بخار و در پی آن ساخت کشتیهای بخار از اهمیت جاده ابریشم ‏کاسته شد و محصولات استان نیز به صنایع تبدیلی (کشاورزی و دامی )از جمله کارخانه ‏های پنبه پاک کنی و قند منحصر گردید .طی سالهای‏ ‏ ۱۹۰۵ تا ۱۹۱۵ میلادی با مشارکت چند ‏تبعه روسیه چهار کرخانه پنبه پاک کنی در نیشابور و جوین سبزوار تاسیس شد . نخستین ‏کارخانه قند خراسان که ششمین کارخانه کشور بود در سال ۱۳۲۹ ه.ش با نام کارخانه ‏آبکوه مورد بهره برداری قرار گرفت . دومین کارخانه قند در سال ۱۳۳۰ در تربت حیدریه ‏و سپس در سال ۱۳۳۵ کارخانه قند چناران شروع به کار کرد . از سال ۱۳۳۸ با توجه به ‏تولیدات کشاورزی استان احداث کارخانه های تولید کمپوت …

فنی و مهندسی

دانلود مقاله صنایع خراسان ۱۲ص ,صنایع خراسان ۱۲ص,دانلود دانلود مقاله صنایع خراسان ۱۲ص ,صنایع,خراسان,۱۲ص