دانلود مقاله نگاهداري هويج در سردخانه ۶ص

توضیحات

دانلود مقاله نگاهداري هويج در سردخانه ۶ص

دانلود مقاله نگاهداري هويج در سردخانه ۶ص


با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (نگاهداري هويج در سردخانه ۶ص) را تهیه کنید.
فایل : word (..doc) – تعداد ۷ صفحه
قسمتی از متن :
 
‏ 
‏ 
‏نگاهداري هويج در سردخانه
‏مقدمه
‏هدف و دامنه كاربرد
‏شرايط چيدن و درجه‏‏‏بندي
‏بسته‏‏‏بندي هويج
‏پائين آوردن درجه حرارت
‏درجه حرارت مطلوب
‏رطوبت نسبي
‏گردش هوا
‏مدت نگاهداري

‏ 
‏بسمه تعالي
‏پيشگفتار
‏ استاندارد نگاهداري هويج در سردخانه كه بوسيله كميسيون فني بررسي و كنترل روشهاي نگهداري تهيه و تدوين شده در بيست و سومين جلسه كميته ملي مواد خوراكي و فرآورده‏‏‏هاي كشاورزي مورخ ۳۵/۹/۲۷‏ تصويب گرديد . پس از تائيد شوراي عالي استاندارد و باستناد ماده يك ( قانون مواد الحاقي به قانون تاسيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذرماه ۱۳۴۹‏) بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏‏‏گردد .
‏ براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفت‏‏‏هاي ملي و جهاني صنايع و علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم و يا در فواصل معين مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام …

دانلود مقاله نگاهداري هويج در سردخانه ۶ص


با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (نگاهداري هويج در سردخانه ۶ص) را تهیه کنید.
فایل : word (..doc) – تعداد ۷ صفحه
قسمتی از متن :
 
‏ 
‏ 
‏نگاهداري هويج در سردخانه
‏مقدمه
‏هدف و دامنه كاربرد
‏شرايط چيدن و درجه‏‏‏بندي
‏بسته‏‏‏بندي هويج
‏پائين آوردن درجه حرارت
‏درجه حرارت مطلوب
‏رطوبت نسبي
‏گردش هوا
‏مدت نگاهداري

‏ 
‏بسمه تعالي
‏پيشگفتار
‏ استاندارد نگاهداري هويج در سردخانه كه بوسيله كميسيون فني بررسي و كنترل روشهاي نگهداري تهيه و تدوين شده در بيست و سومين جلسه كميته ملي مواد خوراكي و فرآورده‏‏‏هاي كشاورزي مورخ ۳۵/۹/۲۷‏ تصويب گرديد . پس از تائيد شوراي عالي استاندارد و باستناد ماده يك ( قانون مواد الحاقي به قانون تاسيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذرماه ۱۳۴۹‏) بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏‏‏گردد .
‏ براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفت‏‏‏هاي ملي و جهاني صنايع و علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم و يا در فواصل معين مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام …

دانلود مقاله نگاهداري هويج در سردخانه ۶ص


با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (نگاهداري هويج در سردخانه ۶ص) را تهیه کنید.
فایل : word (..doc) – تعداد ۷ صفحه
قسمتی از متن :
 
‏ 
‏ 
‏نگاهداري هويج در سردخانه
‏مقدمه
‏هدف و دامنه كاربرد
‏شرايط چيدن و درجه‏‏‏بندي
‏بسته‏‏‏بندي هويج
‏پائين آوردن درجه حرارت
‏درجه حرارت مطلوب
‏رطوبت نسبي
‏گردش هوا
‏مدت نگاهداري

‏ 
‏بسمه تعالي
‏پيشگفتار
‏ استاندارد نگاهداري هويج در سردخانه كه بوسيله كميسيون فني بررسي و كنترل روشهاي نگهداري تهيه و تدوين شده در بيست و سومين جلسه كميته ملي مواد خوراكي و فرآورده‏‏‏هاي كشاورزي مورخ ۳۵/۹/۲۷‏ تصويب گرديد . پس از تائيد شوراي عالي استاندارد و باستناد ماده يك ( قانون مواد الحاقي به قانون تاسيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذرماه ۱۳۴۹‏) بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏‏‏گردد .
‏ براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفت‏‏‏هاي ملي و جهاني صنايع و علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم و يا در فواصل معين مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام …

فنی و مهندسی

دانلود مقاله نگاهداري هويج در سردخانه ۶ص ,نگاهداري هويج در سردخانه ۶ص,دانلود دانلود مقاله نگاهداري هويج در سردخانه ۶ص ,نگاهداري,هويج,در,سردخا?