دانلود مقاله نگهداری انگور در سرد خانه ۲۴ص

توضیحات

دانلود مقاله نگهداری انگور در سرد خانه ۲۴ص

دانلود مقاله نگهداری انگور در سرد خانه ۲۴ص


با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (نگهداری انگور در سرد خانه ۲۴ص) را تهیه کنید.
فایل : word (..doc) – تعداد ۲۴ صفحه
قسمتی از متن :
 
۱
‏فهرست مطالب
‏ 
‏آيين كار نگهداري انگور در سردخانه
‏مقدمه
‏هدف
‏دامنه كاربرد
‏اصول روش نگهداري انگور
‏وسايل و مواد لازم
‏برداشت ـ درجه‏‏‏بندي و بسته‏‏‏بندي
‏طرز عمل در سردخانه
‏جلوگيري از فعاليت قارچ‏‏‏ها
‏پيوست شماره ۱‏
۲
‏ 
‏بسمه‏‏‏تعالي
‏پيشگفتار
‏ آيين كار نگهداري انگور در سردخانه كه به وسيله فني نگهداري ميوه و سبزي در سردخ‏ا‏انه تهيه و تدوين شده و در شصت و ششمين كميته ملي استاندارد فرآورده‏‏‏هاي كشاورزي و غذايي مورخ ۶۶/۱۰/۱۳‏ مورد تاييد قرار گرفته , اينك به استناد ماده يك قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذرماه ۱۳۴۹‏ به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏‏‏گردد .
‏ براي حفظ همگامي و همآهنگي با پيشرفت‏‏‏هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم , استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استا …

دانلود مقاله نگهداری انگور در سرد خانه ۲۴ص


با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (نگهداری انگور در سرد خانه ۲۴ص) را تهیه کنید.
فایل : word (..doc) – تعداد ۲۴ صفحه
قسمتی از متن :
 
۱
‏فهرست مطالب
‏ 
‏آيين كار نگهداري انگور در سردخانه
‏مقدمه
‏هدف
‏دامنه كاربرد
‏اصول روش نگهداري انگور
‏وسايل و مواد لازم
‏برداشت ـ درجه‏‏‏بندي و بسته‏‏‏بندي
‏طرز عمل در سردخانه
‏جلوگيري از فعاليت قارچ‏‏‏ها
‏پيوست شماره ۱‏
۲
‏ 
‏بسمه‏‏‏تعالي
‏پيشگفتار
‏ آيين كار نگهداري انگور در سردخانه كه به وسيله فني نگهداري ميوه و سبزي در سردخ‏ا‏انه تهيه و تدوين شده و در شصت و ششمين كميته ملي استاندارد فرآورده‏‏‏هاي كشاورزي و غذايي مورخ ۶۶/۱۰/۱۳‏ مورد تاييد قرار گرفته , اينك به استناد ماده يك قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذرماه ۱۳۴۹‏ به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏‏‏گردد .
‏ براي حفظ همگامي و همآهنگي با پيشرفت‏‏‏هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم , استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استا …

دانلود مقاله نگهداری انگور در سرد خانه ۲۴ص


با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (نگهداری انگور در سرد خانه ۲۴ص) را تهیه کنید.
فایل : word (..doc) – تعداد ۲۴ صفحه
قسمتی از متن :
 
۱
‏فهرست مطالب
‏ 
‏آيين كار نگهداري انگور در سردخانه
‏مقدمه
‏هدف
‏دامنه كاربرد
‏اصول روش نگهداري انگور
‏وسايل و مواد لازم
‏برداشت ـ درجه‏‏‏بندي و بسته‏‏‏بندي
‏طرز عمل در سردخانه
‏جلوگيري از فعاليت قارچ‏‏‏ها
‏پيوست شماره ۱‏
۲
‏ 
‏بسمه‏‏‏تعالي
‏پيشگفتار
‏ آيين كار نگهداري انگور در سردخانه كه به وسيله فني نگهداري ميوه و سبزي در سردخ‏ا‏انه تهيه و تدوين شده و در شصت و ششمين كميته ملي استاندارد فرآورده‏‏‏هاي كشاورزي و غذايي مورخ ۶۶/۱۰/۱۳‏ مورد تاييد قرار گرفته , اينك به استناد ماده يك قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذرماه ۱۳۴۹‏ به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏‏‏گردد .
‏ براي حفظ همگامي و همآهنگي با پيشرفت‏‏‏هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم , استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استا …

فنی و مهندسی

دانلود مقاله نگهداری انگور در سرد خانه ۲۴ص ,نگهداری انگور در سرد خانه ۲۴ص,دانلود دانلود مقاله نگهداری انگور در سرد خانه ۲۴ص ,نگهداری,انگور,در,سر?