پاورپوینت آشنایی با انواع آفات

توضیحات

پاورپوینت آشنایی با انواع آفات

پاورپوینت آشنایی با انواع آفات


مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت آشنایی با انواع آفات قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۴۳ اسلاید   فهرست مطالب: مقدمه شته ها مگس سفيد کنترل مگس سفید كنهها کنترل کنه ها مينوزها کنترل مینوزها كرمهاي طوقه بر کنترل طوقه بر كرمهايمفتولي کنترل کرمهای مفتولی مگسبذر کنترل مگس بذر تريپس کنترل تریپس   قسمتی از متن پاورپوینت: شته هاي بالغ طولي در حدود يك ميليمتردارند. به رنگهاي سبز ، قهوه اي ، سياه ، خاكستري و زرد يافت ميشوند .   شته ها اغلب بدون بال هستند اما نوع بال دارآنها نيز وجوددارد . خسارت شته ها به چهارصورت زير است : استفاده از شيره گياه و درنتيجه ضعف و كندي رشد گياه . ورود برخي از آنزيمها ازخرطوم شته و ايجاد بد شكلي درقسمتهاي مختلف گياه مثل برگ . برجاي گذاشتن شيرهر وي برگ كه بعداب وسيله برخي قارچها برنگ سياه درمي آيد . انتقال برخي از و يروسها . سرعت تكثير شته در گلخانه زياد است و ممكن است تا ۲۰ نسل در سال در گلخانه داشته باشند . كنترل :   بعلت فقدان دشمنان طبيعي در گلخانه ، جمعيت آنها بسرعت ا …

پاورپوینت آشنایی با انواع آفات


مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت آشنایی با انواع آفات قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۴۳ اسلاید   فهرست مطالب: مقدمه شته ها مگس سفيد کنترل مگس سفید كنهها کنترل کنه ها مينوزها کنترل مینوزها كرمهاي طوقه بر کنترل طوقه بر كرمهايمفتولي کنترل کرمهای مفتولی مگسبذر کنترل مگس بذر تريپس کنترل تریپس   قسمتی از متن پاورپوینت: شته هاي بالغ طولي در حدود يك ميليمتردارند. به رنگهاي سبز ، قهوه اي ، سياه ، خاكستري و زرد يافت ميشوند .   شته ها اغلب بدون بال هستند اما نوع بال دارآنها نيز وجوددارد . خسارت شته ها به چهارصورت زير است : استفاده از شيره گياه و درنتيجه ضعف و كندي رشد گياه . ورود برخي از آنزيمها ازخرطوم شته و ايجاد بد شكلي درقسمتهاي مختلف گياه مثل برگ . برجاي گذاشتن شيرهر وي برگ كه بعداب وسيله برخي قارچها برنگ سياه درمي آيد . انتقال برخي از و يروسها . سرعت تكثير شته در گلخانه زياد است و ممكن است تا ۲۰ نسل در سال در گلخانه داشته باشند . كنترل :   بعلت فقدان دشمنان طبيعي در گلخانه ، جمعيت آنها بسرعت ا …

پاورپوینت آشنایی با انواع آفات


مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت آشنایی با انواع آفات قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۴۳ اسلاید   فهرست مطالب: مقدمه شته ها مگس سفيد کنترل مگس سفید كنهها کنترل کنه ها مينوزها کنترل مینوزها كرمهاي طوقه بر کنترل طوقه بر كرمهايمفتولي کنترل کرمهای مفتولی مگسبذر کنترل مگس بذر تريپس کنترل تریپس   قسمتی از متن پاورپوینت: شته هاي بالغ طولي در حدود يك ميليمتردارند. به رنگهاي سبز ، قهوه اي ، سياه ، خاكستري و زرد يافت ميشوند .   شته ها اغلب بدون بال هستند اما نوع بال دارآنها نيز وجوددارد . خسارت شته ها به چهارصورت زير است : استفاده از شيره گياه و درنتيجه ضعف و كندي رشد گياه . ورود برخي از آنزيمها ازخرطوم شته و ايجاد بد شكلي درقسمتهاي مختلف گياه مثل برگ . برجاي گذاشتن شيرهر وي برگ كه بعداب وسيله برخي قارچها برنگ سياه درمي آيد . انتقال برخي از و يروسها . سرعت تكثير شته در گلخانه زياد است و ممكن است تا ۲۰ نسل در سال در گلخانه داشته باشند . كنترل :   بعلت فقدان دشمنان طبيعي در گلخانه ، جمعيت آنها بسرعت ا …

فنی و مهندسی

پاورپوینت آشنایی با انواع آفات, آشنایی با انواع آفات, شته ها, مگس سفید, کنترل مگس سفید, کنهها, کنترل کنه ها, مینوزها, کنترل مینوزها, کرمهای طوقه