آموزش کاشت خیار در گلدان

آموزش کاشت خیار در گلدان

آموزش کاشت خیار در گلدان در این مطلب قصد داریم تا آموزش روش کاشت خیار در گلدان را خدمت شما بیان کنیم. خیار یکی از قدیمی ترین سبزی های کشت شده می باشد. برخی آن را بومی نواحی گرم شمال شرقی هندوستان دانسته و برخی دیگر عقیده دارند که نوع خودروی آن در ارتفاعات هیمالیا […]

Read more
کاشت خیار در گلدان و نحوه صحیح پرورش آن در منزل

کاشت خیار در گلدان و نحوه صحیح پرورش آن در منزل

کاشت خیار در گلدان و نحوه صحیح پرورش آن در منزل فراگیری آموزش های مرحله ای کاشت خیار در گلدان کمک می کند تا به صورت اصولی درست کشت خیار را انجام دهید و محصول خوبی برداشت کنید. کاشت خیار در گلدان و پرورش آن در منزل را به صورت مرحله ای و کامل در […]

Read more
کاشت، داشت و برداشت خیار

کاشت، داشت و برداشت خیار

کاشت، داشت و برداشت خیار خاک: خیار را می توانیم در هر نوع خاکی بکاریم. اگر زودری مورد نظر باشد خاک های شنی را انتخاب می کنیم به شرطی که از نظر مواد غذایی تهی نباشند. چنانچه کمیت محصول مورد توجه باشد بیشتر از خاک های سنگین استفاده می شود. خاک های سیلتی لومی و […]

Read more